Underhållstips :

  Vi rekommenderar att kontrollera motor, batteri och skruvar varje månad.
  När man åker över gupp och gropar så kan skruvar lossna, detta är extra viktigt om du har hjulmotor.
  Alla våra fordon är IP54 certifierade, de skyddas från damm och stänk från all håll. Detta innebär att du kan använda ditt fordon i lågtrycks regn dock tillverkare rekommenderar inte att använda elektriska fordon i våta miljöer.
  Vi rekommenderar att du förvarar batterier och fordonen i en torr miljö i 8 °C+.