Integritetspolicy

Integritetspolicy

Ikraftträdande: 14 januari 2019

Serman Green Tech AB (”oss”, ”vi” eller ”vår”) driver webbplatsen sermangreen.com (”Service”).

Denna sida informerar dig om våra policyer för insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har associerat med den informationen. Vår sekretesspolicy för Serman Green Tech AB är baserad på webbplatsen för kostnadsfri integritetspolicy.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat definieras i denna sekretesspolicy har termer som används i denna sekretesspolicy samma betydelse som i våra allmänna villkor, tillgängliga från sermangreen.com

Insamling och användning av information

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av insamlade data

Personlig information

När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (”Personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 E-postadress       

 Förnamn och efternamn       

 Telefonnummer       

 Adress, stat, provins, postnummer, stad       

 Cookies och användningsdata       

Användningsdata

Vi kan också samla in information om hur tjänsten nås och används (”Användningsdata”). Dessa användningsuppgifter kan innehålla information som datorns Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Spårnings- och kakodata

Vi använder cookies och liknande spårningsteknologier för att spåra aktiviteten på vår tjänst och hålla viss information.

Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningsteknik som också används är fyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kan du kanske inte använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på cookies vi använder:

● Sessionskakor. Vi använder sessionskakor för att driva vår tjänst.       

● Preferenskakor. Vi använder preferenskakor för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.       

● Säkerhetskakor. Vi använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål.       

Användning av data

Serman Green Tech AB använder den insamlade informationen för olika ändamål:

● Att tillhandahålla och underhålla tjänsten       

● För att meddela dig om ändringar i vår tjänst       

● För att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det       

● Att tillhandahålla kundvård och support       

● Att tillhandahålla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra tjänsten       

● För att övervaka användningen av tjänsten       

● För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem       

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem från din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Sverige och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför informationen, inklusive personuppgifter, till Sverige och behandlar den där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Serman Green Tech AB kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerhet för dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av data

Juridiska krav

Serman Green Tech AB kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

● Att följa en rättslig skyldighet       

● För att skydda och försvara Serman Green Tech ABs rättigheter eller egendom       

● För att förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten       

● För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten       

● För att skydda mot rättsligt ansvar       

Datasäkerhet

Säkerheten för dina data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller någon metod för elektronisk lagring är 100% säker. Vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet.

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår tjänst (”Tjänsteleverantörer”), för att tillhandahålla Tjänsten för våra räkning, för att utföra Tjänsterelaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår Tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för våra räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

● Google Analytics Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbtrafik. Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna information delas med andra Google-tjänster. Google kan använda den insamlade informationen för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget reklamnätverk. Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget för Google Analytics. Tillägget förhindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besökaktivitet. Mer information om Googles sekretesspraxis finns på Googles webbplats för sekretess och villkor: https://policies.google.com/privacy?hl=sv       


Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk dirigeras du till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barnens integritet

Vår tjänst vänder sig inte till någon under 18 år (”barn”).

Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om alla ändringar genom att lägga upp den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att meddela dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar ”ikraftträdandedatumet” högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy gäller när de publiceras på den här sidan.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss:

 Via e-post: [email protected]